CUI Bin

Department of Computer Science and Technology  
Peking University, China

Advices to Students

Current students

Name Degree Research Topic Enrolled Highlights Internship
Zhang Zhipeng PhD ML on Spark 2015 VLDB 2017 ETH 2017.7-12
Li Yang PhD Parameter Tuning 2017    
Miao Xupeng PhD GPU optimization 2017    
Fu Fangcheng PhD Distributed ML 2018    
Xie Xu PhD Distributed ML 2018    
Yang Mingyu PhD ML for Bio Applications 2018    
Yan Xuecan MSc   2016    
Yuan Bin MSc   2017    
Zhang Wentao MSc   2017    
Xue Huanran MSc   2017    
Zhou Yue MSc   2018    
Sun Haobo MSc   2017   ShenZhen
Zhang Minxu MSc   2018   ShenZhen

Graduated students

PhD Students
1 Chen Lijiang Information Retrieval and Data Dissemination in P2P Network 2011 HP Lab -> Startup
2 Yao Junjie Temporal Analysis and Processing on Social Data 2013 PostDoc, UCSB -> ECNU
3 Lv Yanfei Key Technologies in Flash-based DBMS 2013 MIIT
4 Yin Hongzhi Spatio-Temporal Recommendation  in Social Media Systems 2014 PostDoc->Faculty, UQ Australia
5 Xu Ning Optimizing the Graph Partitioning in Distributed Sysems 2015 DotaMAX
6 Shi Xiaogang Real-time Iterative Computing Over Evolving Data 2016 Ali
7 Shao Yingxia Workload-based Algorithm Optimization For Graph Computation System 2016 PostDoc, PKU
8 Huang Yanxiang Exploration on Key Technologies for Big Data Real-time Recommendation
2017 MSS
9 Yu Lele Distributed Machine Learning Techniques based-on Parameter Server 2018 Tencent
10 Jiang Jiawei   2018  
MSc Students
1 Lu Yang 2009 The People's Insurance Company of China
2 Zhou Yanhong 2010 Yahoo Research, Beijing
3 Zhao Zhe 2011 PhD, University of Michigan
4 Huang Yuxin 2012 Miscrosoft, Beijing
5 Chen Xuexuan 2013 Google, USA
6 Chen Chen 2014 Google, USA
7 Xu Ying 2015 Google, USA
8 Xie Yiruan 2016 China Merchants Bank, Shenzhen
9 Huang Quanlong 2017 Hulu
10 Wang Lingyu 2018

Sohu

BSc
1 Pan Bei 2008 PhD, University of Southern California
2 Yang Zhihai 2009

MSc, Columbia University

3 Wang Ying 2009 PhD, University of California, Los Angeles
4 Zhao Jijie 2009 PhD, Cornell University
5 Zhang Ce 2010 PhD, University of Wisconsin–Madison
6 Wen Xitao 2010 PhD, Northwest University
7 Jin Xin 2010 PhD, National University of Singapore
8 Han Qiaosha 2011 MSc, Stanford University
9 Li Jing 2012 MSc, UCSD
10 Xue Zijun 2012 PhD, UCLA
11 Hua Liansheng 2012 MSc, EPFL
12 Liu Qingyun 2012 PhD, UCSB
13 Zhou Yuchen 2012 MSc, PKU
14 Wang Hao 2012 Simon Fraser University
15 Huang Xifei 2012 University of Southern California
16 Wang Xiang 2013 PhD, UNSW
17 Yan Shiyan 2013 PhD, University of Michigan
18 Ai Wei 2013 PhD, University of Michigan
19 Chen Yuwang 2014 Google, USA
20 Hu Zhiting 2014 Carnegie Mellon University
21 Ma Ling 2015 Carnegie Mellon University
22 Chen Shi'an 2015 Google, USA
23 Xiao Liudan 2015 Cornell University
24 Liu Mingming 2016 Google
25 Li Xuepeng 2016 PhD, PKU (Quit in 2018)
26 Yan Xuecan 2016 MSc, PKU
27 Shi Shuyang 2017 Stanford University
28 Liu Jialin 2017 UIUC
29 Zhang Yuemei 2017 Cornell University
30 Zhang Bohan 2017 Carnegie Mellon University
31 Yuan Bin 2017 MSc, PKU
32 Li Tian 2018 Carnegie Mellon University
33 Chen Yiru 2018 Columbia University
34 Wang Zichen 2018 Purdue University
35 Fu Fangcheng 2018 PhD, PKU
36 Xie Xu 2018 PhD, PKU